Alaks, spol. s .r.o. - správa nemovitostí

O nás Oblast provozní Oblast ekonomická Oblast technická Oblast právní Kontakt
Oblast technická

• archivace a vedení dostupné projektové dokumentace k nemovitosti

• vedení technické evidence budov, bytových a nebytových jednotek

• provádění technických prohlídek objektů, zajišťování odborných posouzení zajišťování pravidelných revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru

• posuzování záměrů vlastníků v oblasti rekonstrukcí bytových jednotek (drobné úpravy bez ohlášení stavebnímu úřadu, akce v režimu ohlášení stavebních úprav a v režimu stavebního povolení)

• zajištění servisu a revizí, provozu případné společné televizní antény, úklidu v domě apod.

• zajišťování havarijní služby v oblasti vody,topení, elektroinstalací a plynu - odstranění havarijního stavu tak, aby se zabránilo vzniku dalších škod

• zajišťování provádění běžných oprav a údržby společných částí budov

• zajišťování a organizace rozsáhlých oprav a rekonstrukcí společných částí domu a kontrola jejich provádění

• provádění periodického hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic do zhodnocení nemovitosti, střednědobé a krátkodobé plány oprav včetně odborného odhadu nákladů
Rychlý kontakt
Alaks, spol. s r.o.

Sídlo společnosti:
Hrušovská 340/13
102 00 Praha 10

Kancelář:
Černomořská 234/2
102 00 Praha 10

tel: +420 222 511 331
mobil: +420 737 234 075
mail: sprava@ccsprava.cz
  © 2009-2012 Alaks, spol. s r.o.   O nás   |   Oblast provozní   |   Oblast ekonomická
  Webdesign a programování Licker.cz   Oblast technická   |   Oblast právní   |   Kontakt