Alaks, spol. s .r.o. - správa nemovitostí

O nás Oblast provozní Oblast ekonomická Oblast technická Oblast právní Kontakt
Oblast ekonomická

• předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím bytových a nebytových jednotek - plateb do fondu oprav a údržby a plateb na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových jednotek (služby spojené s bydlením)

• vedení evidence nákladů na provoz domu (opravy a údržbu společných částí domu, služby spojené s bydlením, správní odměna, pojistné apod.), kontrola a příprava úhrady dodavatelských faktur, kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny

• provádění vyúčtování tepla, studené vody, teplé užitkové vody, osvětlení, výtahů, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky, uživatele jednotek či jiné odběratele dle platných předpisů

• vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením

• vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní - vedení účetnictví, předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou uzávěrky a předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice, činnost správce, případné právní zastoupení a úhradu ostatních souvisejících nákladů a o výnosech z případného pronájmu společných částí domu, zpracování daňových přiznání formou ročního přehledu v souladu s platnou legislativou

• přehled pohledávek a závazků formou měsíčního hlášení, zasílání upomínek a to vždy k 10. dni následujícího měsíce
Rychlý kontakt
Alaks, spol. s r.o.

Sídlo společnosti:
Hrušovská 340/13
102 00 Praha 10

Kancelář:
Černomořská 234/2
102 00 Praha 10

tel: +420 222 511 331
mobil: +420 737 234 075
mail: sprava@ccsprava.cz
  © 2009-2012 Alaks, spol. s r.o.   O nás   |   Oblast provozní   |   Oblast ekonomická
  Webdesign a programování Licker.cz   Oblast technická   |   Oblast právní   |   Kontakt