Alaks, spol. s .r.o. - správa nemovitostí

O nás Oblast provozní Oblast ekonomická Oblast technická Oblast právní Kontakt
Oblast právní

• zajištění svolání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek v domě, zajištění přítomnosti notáře na jednání - notářský zápis, příprava podkladů pro řádný zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství

• zajištění provedení prvozápisu společenství vlastníků jednotek domu do rejstříku společenství

• zajišťování aktualizace údajů zapsaných do rejstříku společenství, a to v závislosti na veškerých změnách, podléhajících zápisu do rejstříku společenství dle usnesení shromáždění vlastníků jednotek domu

• příprava textů smluv o pronájmu společných částí domu (nebytové prostory či objekty, reklamní plochy apod.) s osobami určenými vlastníkem a dle jeho dispozic

• poradenská činnost při uzavírání smluv o dodávkách služeb

• poradenská činnost při uzavírání smluv o dílo na periodickou údržbu společných částí domu a na jejich větší opravy a rekonstrukce

• zajišťování uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem, zastupování vlastníka v případě pojistných událostí

• zajišťování obstarání soudního vymáhání dluhů členů Společenství vlastníků jednotek prostřednictvím nezávislého advokáta nebo mimosoudního vymáhání dluhu prostřednictvím oprávněného subjektu

• vyřizování stížností, reklamací, oznámení, případně dalších podnětů
Rychlý kontakt
Alaks, spol. s r.o.

Sídlo společnosti:
Hrušovská 340/13
102 00 Praha 10

Kancelář:
Černomořská 234/2
102 00 Praha 10

tel: +420 222 511 331
mobil: +420 737 234 075
mail: sprava@ccsprava.cz
  © 2009-2012 Alaks, spol. s r.o.   O nás   |   Oblast provozní   |   Oblast ekonomická
  Webdesign a programování Licker.cz   Oblast technická   |   Oblast právní   |   Kontakt